Khang Nguyễn | Khóa học thiết kế đồ họa chuyên nghiệp
Graphic Designer Hồ Chí Minh
Lúc đầu mình lo học Online thì khó tiếp thu kiến thức nhưng sau khi học xong khóa học mình có suy nghĩ khác hẳn, học xong lý thuyết thầy còn cho rất nhiều bài thực hành, vướng phải khó khăn ở đâu thầy đều tận tình giúp giải quyết, nội dung thầy giảng rất dễ hiểu. Mong rằng thầy sẽ ra nhiều khóa học hơn nữa.